Onze privacyverklaring

Bij Dytter vinden we privacy enorm belangrijk. Daarom beloven we je dat we zorgvuldig met je gegevens omgaan. Alle informatie over jouw privacy vind je hieronder, duidelijk en overzichtelijk. Komen we onze belofte niet na? Of heb je vragen over onze privacyverklaring? Dan vind je hier ook wat je dan kunt doen en hoe je contact met ons opneemt. Snel naar een specifiek onderdeel toe? Zoek dan het nummer op uit de onderwerpenlijst hieronder:

 1. De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken.
 2. Wat we doen met onvolledige profielen en wat we daarmee bedoelen.
 3. De cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken om feedback te krijgen en onze diensten te verbeteren. En hoe je die zelf kunt verwijderen.
 4. Hoe we je persoonsgegevens beveiligen.
 5. Hoelang we persoonsgegevens bewaren en waarom.
 6. Welke persoonsgegevens we met andere partijen delen en waarom.
 7. Hoe je je gegevens kunt zien, aanpassen of verwijderen.
 8. Hoe je een klacht indient als we onze belofte niet nakomen.
 9. De plaats waar we je gegevens verwerken.
 10. Dat we geen besluiten nemen zonder dat daar een mens bij betrokken is. En waarom we dat niet doen.
 11. Wanneer we deze privacyverklaring mogen aanpassen.
 12. De Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
 13. Onze contactgegevens.

Er zijn verschillende soorten gegevens die we verwerken. We maken onderscheid tussen gegevens die je zelf aanlevert en gegevens die wij van jou krijgen nadat je dat hebt goedgekeurd, bijvoorbeeld door cookies te accepteren.


Gegevens die je zelf aanlevert

 • Persoonlijke gegevens: daaronder vallen je voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. We hebben die nodig om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief, de zorgovereenkomst, een factuur, voor het leveren van zorgdiensten en om je te informeren over veranderingen. We verwerken ook persoonsgegevens als dat moet volgens de wet. Denk daarbij aan gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Overige persoonsgegevens: bijvoorbeeld van een wettelijke vertegenwoordiger, informatie over de zorg die je kunt leveren of nodig hebt. Of persoonlijke informatie zoals het bezit van huisdieren en of je een roker bent, welke talen je spreekt, informatie over je zorgindicatie, je beschikbaarheid en je bedrijf. Die informatie hebben we nodig om een profiel te kunnen accepteren, zodat je ons online zorgplatform en onze diensten kunt gebruiken.
 • Locatiegegevens: je locatiegegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat de zorg op het juiste adres geleverd wordt. En om te kijken welke zorgverleners bij je in de buurt werken.
 • Betalingsgegevens: om je te betalen of een factuur te sturen, hebben we bijvoorbeeld je bedrijfsgegevens of je rekeningnummer nodig.


Gegevens die we krijgen nadat je cookies hebt goedgekeurd

 • Informatie over wat je op onze website doet, bijvoorbeeld de pagina’s die je bezoekt. We analyseren je gedrag om onze website te verbeteren en onze producten en diensten op je af te stemmen.
 • Informatie over wat je op andere websites doet, bijvoorbeeld omdat een website onderdeel is van een advertentienetwerk.
 • De internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt.

1. De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken.

We verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid, met de boekingsinformatie van zorgdiensten op Dytter en de informatie uit de functie ‘overdracht’ en, voor zorgvragers, de functie ‘zorgplan’.

Als iemand jonger is dan 16 jaar en zich met toestemming van ouders of voogd inschrijft als zorgvrager, is er sprake van het verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. De ouder of voogd moet zich dan op het profiel van de zorgvrager inschrijven als wettelijk vertegenwoordiger.

We willen geen gegevens verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Behalve als zij toestemming hebben van een ouder of voogd om onze website en/of onze dienst te gebruiken. We kunnen alleen niet controleren of onze websitebezoekers ouder zijn dan 16 jaar. Daarom raden we aan om als ouder of voogd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen ze voorkomen dat er persoonsgegevens verzameld worden van iemand jonger dan 16 jaar, zonder dat een ouder of voogd daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als we gegevens verzameld hebben van iemand jonger dan 16 jaar, zonder dat we daarvoor toestemming hebben van een ouder of voogd, mail ons dan op privacy@dytter.com en vraag ons die informatie te verwijderen. Stuur ons dan ook een kopie van het identiteitsbewijs van een ouder of voogd en die van de persoon jonger dan 16 jaar. Zo weten we zeker dat de ouder of voogd de aanvraag voor verwijdering doet en het om een persoon jonger dan 16 jaar gaat. Iemand anders, naast je wettelijke vertegenwoordiger, mag dat namelijk niet bij ons aanvragen. Maak in de kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en je burgerservicenummer (BSN) zwart als je je privacy wilt beschermen.

2. Wat we doen met onvolledige profielen en wat we daarmee bedoelen.

Als je een onvolledig profiel aanmaakt kun je als zorgvrager geen boekingsvoorstel maken, omdat we te weinig informatie hebben. We weten bijvoorbeeld niet welke zorg nodig is, waar de zorg geleverd moet worden en hoe de zorg betaald wordt. Zorgverleners die een onvolledig profiel hebben kunnen we niet tonen in de webapp, waardoor je als zorgverlener niet geboekt kunt worden.

Behalve een volledig profiel is het als zorgverlener ook nodig om door onze screening heen te komen. Die screening toont aan of de zorgverlener bevoegd is om zorg te verlenen. De zorgverlener wordt pas zichtbaar op het moment dat de screening met succes is afgerond en het profiel volledig is.

3. De cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken om feedback te krijgen en onze diensten te verbeteren. En hoe je die zelf kunt verwijderen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. We gebruiken alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De gegevens die we van je krijgen zijn dus anoniem. We gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies: die hebben we nodig om de website goed te laten werken. Ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeuren bij het zoeken naar zorgverleners. Of, als je zorgverlener bent, bij het opgeven van je beschikbaarheid.
 • Analytische cookies: die gebruiken we om te zien hoe onze website gebruikt wordt en hoe we die kunnen verbeteren. We zien alleen je gedrag op onze website, zonder dat we weten wie je bent.
 • Cookies van derden: denk aan cookies van adverteerders en sociale media bedrijven.

Als je het gebruik van cookies hebt goedgekeurd, kun je die goedkeuring later weer intrekken. Verder kun je de cookies altijd verwijderen.

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
 • Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari voor Apple: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
 • Safari voor Mac: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

4. Hoe we persoonsgegevens beveiligen.

We vinden het belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. Daarom voorkomen we onbevoegde toegang, misbruik, verlies, ongeoorloofde veranderingen en ongewenste openbaarmaking van je gegevens. Mocht je het idee hebben dat onze beveiliging niet goed is of als je denkt dat onze gegevens worden misbruikt, mail ons dan op privacy@dytter.com.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en waarom.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk mag en niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we je gegevens hebben verzameld. We houden deze bewaartermijnen aan:

 • Profielinformatie: 15 jaar, waarmee we voldoen aan de wettelijke bewaartermijn voor gezondheidsinformatie.
 • Screeningsinformatie: 5 jaar nadat we de screening hebben afgerond, daarna maken we je gegevens anoniem. De kopie van je identiteitsbewijs bewaren we 2 weken.
 • Boekingsinformatie: 7 jaar.
 • Gezondheidsinformatie: 15 jaar, waarmee we voldoen aan de wettelijke bewaartermijn voor gezondheidsinformatie.
 • Informatie over websitebezoek: zolang er een overeenkomst is tussen Dytter en Google Analytics en zolang je onze website of webapp blijft bezoeken. Bij eenmalige bezoeken verwijderen we de gegevens na 36 maanden.

6. Welke persoonsgegevens we met andere partijen delen en waarom.

We verkopen je gegevens niet aan derde partijen, alleen als dat nodig is voor het nakomen van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven met wie we samenwerken en die je gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben we overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat ze je gegevens goed beveiligen. Ook dan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Er is een aantal bedrijven waarmee we samenwerken en die daarom gegevens van je krijgen. Zij mogen niets met die gegevens doen, behalve opslaan. Alle verplichtingen die je in deze privacyverklaring leest, gelden ook voor die bedrijven.

 • Ons klantrelatiesysteem: daarin bewaren we de gegevens van zorgverleners die zich hebben aangemeld. We bewaren die gegevens in dat systeem zodat we contact met je op kunnen nemen en je te helpen waar we kunnen.
 • Screeningsysteem: alle zorgverleners screenen we. Het systeem van die partij vraagt je in dat geval naar je persoonlijke gegevens en gegevens die nodig zijn om aan te tonen dat je bevoegd bent om zorg te verlenen.
 • Marketingtools: met een van onze marketingsystemen sturen we nieuwsbrieven en andere mailtjes. Verder gebruiken we tools waarmee we zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Met die informatie verbeteren we onze website.
 • Betalingsdienst: we gebruiken een betalingsdienst waarmee we facturen snel en makkelijk betalen. Om die tool te kunnen gebruiken hebben ze een aantal gegevens nodig om de juiste facturen naar de juiste mensen te sturen.
 • ICT-systemen: om onze dienst te kunnen leveren, gebruiken we een aantal ICT-systemen. Zij zorgen ervoor dat de webapp goed werkt, om bijvoorbeeld een profiel aan te maken of een boeking te doen. Zonder die systemen kun je onze diensten niet gebruiken.

7. Hoe je je gegevens kunt zien, aanpassen of verwijderen.

Volgens de nieuwe wet- en regelgeving heb je recht om te weten welke informatie bedrijven van je bewaren. Ook heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Als je daarvoor een aanvraag doet, zorgen wij ervoor dat die terecht komt bij de bedrijven met wie we samenwerken, als dat nodig is voor je aanvraag.

Je kunt je gegevens zien in je account. Als je je gegevens wilt aanpassen, kan dat via de persoonlijke instellingen in je account.

Als je Dytter niet meer wilt gebruiken en je gegevens wilt verwijderen, mail ons dan op privacy@dytter.com. Stuur ons dan ook een kopie van je identiteitsbewijs, zodat we zeker weten dat jij het bent. Iemand anders, behalve je wettelijke vertegenwoordiger, mag dat namelijk niet. Zorg dat je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en je burgerservicenummer zwart zijn als je die niet met ons wilt delen.

Verder heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht om je gegevens in een bestand toegestuurd te krijgen en dat we op jouw verzoek je gegevens sturen naar een andere organisatie.

8. Hoe je een klacht indient als we onze belofte niet nakomen.

Je kunt altijd een klacht sturen naar de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, met deze link.

9. De plaats waar we je gegevens verwerken.

We verwerken je gegevens buiten Nederland, ook in landen die geen of minder privacywetgeving kennen zoals in Nederland. Ook dan beschermen we je gegevens op een veilige manier. En ook met de bedrijven waarmee we samenwerken in die landen hebben we een overeenkomst waarin staat dat ze je gegevens veilig moeten opslaan.

10. Dat we geen besluiten nemen zonder dat daar een mens bij betrokken is. En waarom we dat niet doen.

Geautomatiseerde besluitvorming gaat om beslissingen die worden gemaakt door computerprogramma’s of computersystemen, die gevolgen voor je kunnen hebben. Daar zijn dus geen mensen bij betrokken.

Wij doen dat niet. Bij elke beslissing die we maken is een mens betrokken.

11. Wanneer we deze privacyverklaring mogen aanpassen.

We kunnen onze privacyverklaring op elk moment aanpassen. De nieuwste versie vind je altijd op onze website. Inhoudelijke, grote veranderingen melden we altijd.

12. Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

We zijn een online boekingsplatform waar zorgvragers en zorgverleners zelf hun zorgmoment kunnen samenstellen. Zodra een zorgverlener geboekt wordt om zorg te verlenen, is de zorgverlener verantwoordelijk voor de verleende zorg en de gegevens over de zorgvrager die hij in de webapp zet. Denk daarbij aan de zorgindicatie, de overdrachten en informatie over een behandelplan. Dat staat in de overeenkomst tussen de zorgvrager en zorgverlener.

Deze privacyverklaring gaat dus niet over de gegevens van de zorgvrager, zoals staat in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, afgekort WGBO. Wel zijn we verantwoordelijk voor de beveiliging van die gegevens.

Heb je vragen? Mail dan onze functionaris gegevensbescherming André Piso op andre.piso@dytter.com.

Onze contactgegevens.

Website: www.dytter.com
Bezoek- en postadres: Europalaan 400, 3526 KS Utrecht
Telefoonnummer: 030 22 73 351