Gebruikersvoorwaarden zorgorganisatie.

Welkom bij Dytter! Jullie hebben als zorgorganisatie ervoor gekozen om gebruik te maken van het boekingsplatform Dytter. Een slimme keuze, want wij brengen je in contact zelfstandig zorgverleners die jouw diensten kunnen invullen. Via Dytter bepaal je zelf welke zorgverlener er voor jou aan de slag kan.

Voor het gebruik van het Dytter boekingsplatform gelden een aantal voorwaarden, deze voorwaarden lees je hieronder:

 1. De beschikbare zorgverleners zijn door Dytter gescreend op het gebied van personalia, bedrijfsgegevens, opleiding, bekwaamheid, VOG, inschrijving kwaliteitsregister en beroepsaansprakelijkheid-verzekering;
 2. Dytter is een techplatform. Dytter geeft geen instructies aan, houdt geen toezicht op en is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van zorg die de solistisch werkende zelfstandige zorgverlener(s) aan uw cliënten of patiënten verleent/verlenen. Dytter is niet aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van de opdracht en/of het nakomen van gemaakte afspraken;
 3. De overeenkomst van opdracht die u via het platform sluit met een zelfstandige zorgverlener is een overeenkomst van opdracht conform artikel 7:400 BW. De zelfstandige zorgverlener werkt geheel zelfstandig binnen de door u gestelde kwaliteitsnormen en voorwaarden;
 4. Partijen gaan ervan uit dat de vergoeding voor de uitvoering van de opdracht door de zelfstandige zorgverlener(e) vrijgesteld is van BTW overeenkomstig het door de Hoge Raad bepaalde en door de Belastingdienst gevoerde beleid;
 5. U (de “Opdrachtgever”) en de zelfstandige zorgverlener komen onderling via het platform de vergoeding overeen die u aan de zelfstandige zorgverlener verschuldigd bent voor de uitvoering van de opdracht, uitsluitend voor de daadwerkelijk gewerkte uren. In deze vergoeding zijn alle kosten van de zelfstandige zorgverlener, zoals reiskosten, verblijfkosten, overige onkosten niet zijnde medische hulp- en verbruiksmiddelen t.b.v. de cliënt, reisuren voor en na de dienst, niet zijnde de zogenaamde “route-uren”, onregelmatigheidstoeslag zorg en opslagen etc., inbegrepen;
 6. Diensten/opdrachten kunnen tot 48 uur voor de aanvang van de dienst kosteloos worden geannuleerd. Wordt een dienst binnen 48 uur voor de aanvang van de dienst geannuleerd, dan zal door de zelfstandige zorgverlener het van origine geboekt aantal uren in rekening worden gebracht worden bij Opdrachtgever;
 7. Geplande diensten/opdrachten die buiten de schuld van de zelfstandige zorgverlener korter duren dan in aanvang geboekt, worden op basis van het geboekte aantal uren aan u in rekening gebracht (planning=realisatie);
 8. Dytter ontzorgt u en de zelfstandige zorgverlener(s) met betrekking tot administratie, facturatie en betaling (kassier functie);
 9. Dytter is gemachtigd om namens de zelfstandige zorgverlener te factureren en gemachtigd om namens deze de betaling van de Opdrachtgever te ontvangen;
 10. Dytter factureert iedere woensdag namens de geboekte zelfstandige zorgverleners de geboekte uren vermenigvuldigt met het overeengekomen tarief van de voorgaande week (maandag t/m zondag);
 11. Dytter berekent per gerealiseerde inhuur van zzp’er(s) een boekings- en ontzorgfee(BOF)van 10%van het aantal daadwerkelijk gewerkte en/of factureerbare uren vermenigvuldigd met het tussen zzp’er en opdrachtgever afgesproken tarief. Over deze fee is 21% BTW verschuldigd;
 12. Facturen dienen binnen 30 dagen betaald te worden;
 13. Dytter draagt zorg voor doorbetaling onder aftrek van verrekeningen aan de individuele zzp’er(s) binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling van Opdrachtgever;
 14. Alle gegevens op het platform dienen conform AVG-richtlijnen vertrouwelijk behandeld te worden.

Contactgegevens Dytter

Dytter B.V.
Europalaan 400, 3526 KS Utrecht
KvK-nummer: 65824504
info@dytter.com
+31 30 2273351
Vertegenwoordigd door: Dhr. André Piso