Vår personvernerklæring

Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi ivaretar ditt personvern.

I Dytter tar vi personvern på alvor. Vi lover å behandle personopplysningene dine på en ansvarlig og åpen måte. Nedenfor kan du lese om hvilke opplysninger vi ber om, enten direkte eller indirekte, hvorfor vi trenger disse opplysningene og hva vi gjør med dem. På denne siden forklarer vi også hva du kan gjøre hvis du mener at vi ikke har overholdt løftet vårt eller hvis du har spørsmål. Du vil også få vite hvordan du kan kontakte oss.


For å gjøre det enklere for deg, har vi nummerert alle emner som har å gjøre med personvern.Du trenger bare å finne det tallet du ønsker å lese mer om:

 1. Hvilke personopplysninger behandler vi, og hvorfor trenger vi disse opplysningene?
 2. Hvilke særlige eller sensitive personopplysninger behandler vi?
 3. Hva er en ufullstendig profil, og hva skjer med disse?
 4. Informasjonskapsler og andre metoder som vi bruker til å innhente tilbakemeldinger og til å forbedre tjenestene våre. Vi forteller deg også gjerne hvordan du kan fjerne informasjonskapsler hvis du ønsker det.
 5. Hvordan behandler vi personopplysningene dine?
 6. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine, og hvordan bestemmer vi hvor lenge de skal oppbevares?
 7. Hvilke personopplysninger deler vi med tredjeparter, og hvorfor?
 8. Hvordan kan du se, oppdatere eller slette personopplysningene dine?
 9. Informasjon om hvordan du kan klage hvis vi ikke overholder løftet vårt.
 10. Lagringssted
 11. Informasjon om automatiserte avgjørelser, dvs. avgjørelser som tas av en maskin uten menneskelige inngrep (kort sagt: Vi bruker ikke automatiserte avgjørelser).
 12. Når har vi lov til å oppdatere denne personvernerklæringen?
 13. https://www.helsenorge.no/velg-behandlingssted/avtale-og-godkjenning/
 14. Spørsmål og kommentarer, og vår kontaktinformasjon.
 15. Vi behandler flere ulike typer personopplysninger. Vi skiller mellom opplysninger som du oppgir frivillig og opplysninger som vi mottar fra deg (automatisk) etter at du har gitt samtykke til det, for eksempel opplysninger fra informasjonskapsler. Vi vil si mer om informasjonskapsler senere.


Personopplysninger som du oppgir frivillig kan være:

 • Grunnleggende personopplysninger: Dette kan være fornavn og etternavn, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er opplysninger som vi trenger for å kunne kontakte deg hvis vi for eksempel skal: sende deg en brosjyre, inngå omsorgsavtale eller informere deg om endringer.
 • Dytter lagrer også personopplysninger når vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel opplysninger som vi trenger når vi skal levere skattemelding.
 • Andre personopplysninger: Dette kan være opplysninger fra en juridisk representant (hvis relevant), informasjon om hvilke helse- og omsorgstjenester du trenger eller kan levere, personlige opplysninger som for eksempel om du røyker, har kjæledyr eller hvilke språk du snakker, informasjon om henvisning til helse- og omsorgstjeneste (hvis relevant), tilgjengelighet (for tilbydere av helse- og omsorgstjenester), selskapsinformasjon (for uavhengige tilbydere av helse- og omsorgstjenester). Vi trenger disse opplysningene for å kunne opprette profilen din, slik at du kan bruke vår nettbaserte helse- og omsorgsplattform og tjenestene våre.
 • Stedsopplysninger: Vi trenger stedsopplysninger for å være sikre på at vi leverer tjenestene til riktig adresse, men også for å kunne se hvilke tilbydere av helse- og omsorgstjenester som befinner seg i nærheten.
 • Betalingsopplysninger: For å kunne behandle betalinger trenger vi opplysninger om selskapet ditt (for uavhengige tilbydere av helse- og omsorgstjenester) og et bankkontonummer (for brukere av helse- og omsorgstjenester).

Opplysninger fra informasjonskapsler omfatter følgende (etter du har gitt samtykke):

 • Informasjon om aktivitetene dine på nettsiden vår, for eksempel hvilke sider du har besøkt. Dytter analyserer hvordan du bruker nettsiden vår. Det gjør vi for å kunne forbedre den og for å kunne tilby deg en rekke produkter og tjenester basert på dine preferanser.
 • Enkelte opplysninger om hvilke andre nettsider du har besøkt (dette er hovedsakelig knyttet til reklamenettverk som Dytter samarbeider med).
 • Hvilken type enhet og nettleser du bruker.


1. Dytter behandler følgende særlige og/eller sensitive personopplysninger om deg:

Helseopplysninger som innhentes ved bestilling av helse- og omsorgstjenester samt informasjon som rapporteres ved bruk av funksjonene overføring og pleieplan.

 • Hvis en person som er under 16 år registrerer seg som mottaker av helse- og omsorgstjenester etter samtykke fra foreldre/foresatte, vil vi også behandle særlige og/eller sensitive personopplysninger. Foreldre eller foresatte som har gitt samtykke, må registrere seg som juridisk representant i profilen til mottakeren av helse- og omsorgstjenestene.

Vi vil ikke samle inn opplysninger om personer som har besøkt nettsiden vår dersom de er under 16 år. Unntaket er hvis de har fått tillatelse fra foreldre eller foresatte til å bruke nettsiden eller tjenestene våre. Vi kan imidlertid ikke kontrollere at de som bruker nettsiden er over 16 år. Vi anbefaler derfor at foreldre og foresatte overvåker barnas aktiviteter på nettet for å unngå at (særlige) personopplysninger innhentes fra mindreårige uten at de har gitt samtykke til det.

Hvis vi har samlet inn opplysninger fra en mindreårig person uten samtykke fra foreldre/foresatte, kan du kontakte oss på privacy@dytter.com. Dette er beste fremgangsmåte for å sikre at vi sletter slike opplysninger. Dersom du ønsker å be om sletting, skal du sende kopi av legitimasjon for begge foreldre/foresatte og den mindreårige. Dette er nødvendig for at vi skal kunne bekrefte at søknaden om sletting kommer fra en forelder/foresatt og at søknaden omhandler en mindreårig person. Dette er nødvendig ettersom det bare er foreldre, foresatte eller juridiske representanter som kan be om sletting. Sørg for å skjule eller stryke over passfotoet, MRZ (maskinlesbart felt, stripen med nummer nederst i passet), pass- og personnummer på kopien. Dette er for å beskytte personopplysningene dine.


2. Ufullstendige profiler

Hvis du ikke har fullført profilen din, vil du ikke kunne legge inn bestillingsforslag, da vi ikke har den informasjonen vi trenger.

Vi vil for eksempel ikke kunne fastslå hvilken helse- eller omsorgstjeneste det er behov for, hvor tjenesten skal leveres eller hvordan den skal betales. Tilbydere av helse- og omsorgstjenester med ufullstendige profiler vil ikke vises i nettapplikasjonen, og det vil ikke være mulig å bestille disse tjenestene.

I tillegg til å ha en fullstendig profil, må tilbydere av helse- og omsorgstjenester også bestå en bakgrunnssjekk. Bakgrunnssjekken viser om tilbyderen er autorisert til å levere helse- og omsorgstjenester. Tilbyderen vil vises i app-en når profilen er ferdig utfylt og vedkommende har bestått bakgrunnssjekken.


3. Informasjonskapsler og andre metoder som vi bruker

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen når brukeren åpner en nettside for første gang. Dytter bruker kun nødvendige og analytiske informasjonskapsler som ikke krenker personvernet ditt. Informasjonskapslene brukes til å spore opplysningene som vi får av deg tilbake til deg som person.

 • Nødvendige informasjonskapsler: Slike informasjonskapsler er nødvendige for teknisk drift av nettsiden og for å gjøre den lettere å bruke. De sikrer at nettsiden fungerer som den skal. De hjelper oss også til å huske preferansene dine, for eksempel hvilke kriterier du har angitt for din foretrukne tilbyder av helse- og omsorgstjenester, eller din tilgjengelighet som tilbyder av slike tjenester.
 • Analytiske informasjonskapsler: Vi anvender analytiske informasjonskapsler til å se hvordan du bruker nettsidene våre, slik at vi kan forbedre dem der det trengs. Slike informasjonskapsler viser dine anonymiserte aktiviteter på nettsiden vår. Det betyr at vi ikke kan bruke disse opplysningene til å identifisere deg som person (vi har deaktivert dette).
 • Informasjonskapsler fra tredjeparter: Informasjonskapsler plasseres også på nettsiden vår av tredjeparter. Dette er som regel annonsører og sosiale medier-selskaper.

Selv om du gir samtykke til bruk av informasjonskapsler, kan du trekke det tilbake. Du kan også når som helst slette informasjonskapsler etter at du har besøkt nettsidene våre. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette på sidene nedenfor, avhengig av hvilken nettleser du bruker:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Internet explorer: https://support.microsoft.com/en-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-delete-data-wipe-websites-stored
 • Edge: https://support.microsoft.com/en-gb/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari for Apple: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
 • Safari for Mac: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_NL


4. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Datasikkerhet er svært viktig for oss. Vi tar i bruk rimelige sikkerhetstiltak for å forebygge uautorisert tilgang, misbruk og tap av personopplysningene dine, samt uautoriserte endringer eller utlevering av personopplysninger. Hvis du synes at våre sikkerhetstiltak ikke er tilstrekkelige, eller du oppdager misbruk, ber vi deg kontakte oss på privacy@dytter.com.


5. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Dytter oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er tillatt eller strengt nødvendig for å oppfylle formålet med innhentingen. Vi bruker følgende oppbevaringsperioder for følgende (kategorier) personopplysninger:

 • Profilopplysninger: 15 år i samsvar med lovlig oppbevaringstid for helseopplysninger.
 • Opplysninger fra bakgrunnssjekk (hvis du er tilbyder av helse- og omsorgstjenester): 5 år etter at bakgrunnssjekken ble gjennomført. Etter dette vil opplysningene dine bli anonymisert. Kopier av ID-kort vil bli oppbevart i 2 år.
 • Bestillingsinformasjon: 7 år
 • Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
 • Informasjon om besøk på nettsider: Så lenge avtalen mellom Dytter og Google Analytics er gyldig, og så lenge du fortsetter å besøke nettsidene våre eller bruke nettapplikasjonen. Hvis du bare har vært inne på nettsidene én gang, blir opplysningene slettet etter 36 måneder.


6. Deling av personopplysninger med tredjeparter

Dytter vil ikke selge opplysningene dine til tredjeparter. Vi vil bare videreformidle informasjon om deg dersom det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Vi har inngått avtaler med våre samarbeidsselskaper. Disse selskapene kan behandle data på vegne av Dytter for, på samme måte som oss, å sørge for at det er tiltak på plass for å sikre at personopplysningene dine oppbevares trygt. Vi står imidlertid alltid ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi samarbeider med ulike selskaper, som mottar visse opplysninger fra deg. De har imidlertid ikke lov til å gjøre noe med opplysningene, utenom å lagre dem. Alle forpliktelser som vi har nevnt i denne personvernerklæringen, gjelder også for følgende systemer:

 • CRM-system: Vårt CRM-system (kunderelasjonssystem) lagrer opplysninger om leverandører av helsetjenester som er registrert hos Dytter. Vi lagrer disse opplysningenei CRM-systemet slik at vi kan kontakte deg, men også for at vi skal kunne levere en bedre tjeneste.
 • Bakgrunnssjekk: Vi gjennomfører en bakgrunnssjekk av tilbydere av helsetjenester. Til dette bruker vi et uavhengig screening-selskap. Selskapet vil ha behov for personopplysninger og informasjon for å kunne fastslå om du er en autorisert tilbyder av helsetjenester.
 • Markedsføringsverktøy: Vi benytter ulike systemer for markedsføring. Ett av disse sender ut nyhetsskriv og e-poster med kommersielt eller informativt innhold. Vi benytter også systemer som gir oss opplysninger om hvordan brukere navigerer seg rundt på nettsiden slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.
 • Betalingstjeneste: Vi benytter en betalingstjeneste som gjør det enkelt og raskt å betale fakturaer. For at en betaling skal kunne gjennomføres trenger tjenesten tilgang til de rette opplysningene for å sikre at fakturaer blir sendt til riktig person.
 • IKT-systemer: For å kunne levere tjenesten vår benytter vi en rekke ICT-systemer. Disse muliggjør bruk av nettapplikasjonen slik at du, for eksempel, kan opprette en profil eller foreta bestillinger. Uten slike systemer kan vi ikke tilby tjenestene våre.


7. Se, oppdatere eller slette personopplysningene dine

I henhold til gjeldene lover og regler har du rett til å vite hvilke opplysninger selskaper som oss har om deg. Du har også rett til når som helståse, korrigere og slette personopplysninger om deg. Dersom du ber om sletting, vil vi videresende forespørselen til ovennevnte samarbeidsselskaper.

Se og oppdatere personopplysningene dine
Du kan se personopplysningene dine i brukerkontoen din. Hvis du ønsker å oppdatere personopplysningene dine, kan du gjøre det i innstillinger i brukerkontoen.

Slette personopplysningene dine
Hvis du ikke lenger ønsker å bruke Dytter, og ønsker å slette alle opplysninger om deg, kan du sende oss en e-post på: privacy@dytter.com. For å være sikre på at forespørselen kommer fra deg, ber vi deg legge ved en kopi av identifikasjonen din. Det er fordi bare du eller din juridiske representant har rett til å sende slik forespørsel. Av personvernhensyn ber vi deg om å skjule eller stryke over passfotoet, MRZ (maskinlesbart felt, stripen med nummer nederst i passet), pass- og personnummer på kopien.

Nekte eller trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger
Du har rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger, og til å nekte å gi samtykke til at vi behandler personopplysningene dine. Du har også rett til dataportabilitet. Det vil si at du kan be om at vi sender deg de personopplysningene vi, eller en av organisasjonene ovenfor, har lagret om deg.


8. Sende inn klage

Du kan når som helst sende klage til den lokale tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet. Klikk her for å sende inn klage: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/tips-oss/


9. Behandlingssted

Personopplysninger kan bli behandlet utenfor Norge, også i land som ikke har samme lover eller beskyttelsesnivå for personopplysninger som vi har i Norge. Vi vil alltid sørge for at personopplysningene dine er godt beskyttet. Vi har inngått en avtale med våre samarbeidspartnere slik at vi kan garantere at personopplysningene dine blir behandlet riktig.


10. Automatiserte avgjørelser

Dytter bruker ikke automatiserte avgjørelser i behandlingen av personopplysningene dine. Automatiserte avgjørelser er avgjørelser som tas av dataprogrammer eller datasystemer med liten eller ingen menneskelig involvering, og som kan få betydelige konsekvenser for deg. I Dytter tas alle viktige avgjørelser av en person; en av Dytters ansatte og/eller ansatte i et av våre samarbeidsselskaper. Vi bruker ikke data til å ta automatiserte avgjørelser om deg.


11. Oppdatering av vår personvernerklæring

Vi kan når som helst oppdatere denne personvernerklæringen. Klikk her for å få tilgang til den oppdaterte personvernerklæringen: www.dytter.com. Hvis vi gjør større endringer, vil vi gi deg beskjed.


12. Lov om medisinsk behandling

Dytter er en nettbasert plattform for helse- og omsorgstjenester der mottakere og tilbydere selv avtaler hvilke helse- og omsorgstjenester de ønsker. Så snart en tilbyder av helse- og omsorgstjenester er bestilt, har tilbyderen ansvar for de helse- og omsorgstjenester vedkommende leverer, og for eventuelle opplysninger tilbyderen oppgir om mottakeren og tjenestene i nettapplikasjonen. Dette kan for eksempel være symptomer, overføringer og dokumenter til en behandlingsplan. Avtalen inngås mellom mottakeren og tilbyderen av helse- og omsorgstjenester.

Personvernerklæringer regulerer derfor ikke registrering av personopplysninger eller andre opplysninger om mottakeren underLov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). Dette anses som et anliggende mellom mottakeren og tilbyderen av helse- og omsorgstjenester. Vi sikrer bare at opplysningene er trygge.

Dytter er en nettbasert plattform for helse- og omsorgstjenester der mottakere og tilbydere selv avtaler hvilke helse- og omsorgstjenester de ønsker. Så snart en tilbyder av helse- og omsorgstjenester er bestilt, har tilbyderen ansvar for de helse- og omsorgstjenester vedkommende leverer, og for eventuelle opplysninger tilbyderen oppgir om mottakeren og tjenestene i nettapplikasjonen. Dette kan for eksempel være symptomer, overføringer og dokumenter til en behandlingsplan. Avtalen inngås mellom mottakeren og tilbyderen av helse- og omsorgstjenester.

Personvernerklæringer regulerer derfor ikke registrering av personopplysninger eller andre opplysninger om mottakeren underLov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). Dette anses som et anliggende mellom mottakeren og tilbyderen av helse- og omsorgstjenester. Vi sikrer bare at opplysningene er trygge.


13. Spørsmål og kommentarer, og vår kontaktinformasjon.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte personvernombud André Piso påandre.piso@dytter.comandre.piso@dytter.com


Vår kontaktinformasjon:

Nettsted: www.dytter.com
Fysisk adresse: Europalaan 400, 3526 KS Utrecht
Telefonnummer: 030 227 33 51