Vi er i ferd med å starte en revolusjon innen helsetjenester.

Selv om Norge er et av landene i verden med best helsetjeneste, kan kommunene og helseorganisasjonene gjøre det enda bedre. Dagens helsearbeidere kan til tider oppleve høy arbeidsbelastning samtidig som mottakere ikke alltid får den oppmerksomheten de fortjener.

Det er derfor vi har startet en revolusjon innen helsetjenester. Med Dytter sin bestillingsplattform kombinerer vi den menneskelige siden ved helse- og omsorgstjenester med de mulighetene som dagens digitale teknologi gir oss. Plattformen gjør at kommuner og helseorganisasjoner kan finne leverandører av helsetjenester på en smartere, raskere og rimeligere måte. Samtidig kan leverandører av helse- og omsorgstjenester finne de arbeidsgiverne de ønsker å jobbe for. Det gir dem mer frihet og bedre lønnsbetingelser.

‘’En dag vil folk selv kunne bestille den omsorgen de trenger, bare ved hjelp av en app. Den dagen kommer snart.’’

André Piso, grunnlegger av Dytter

Hvorfor er det på tide med revolusjon?

Det er 2014. Grunnleggeren av Dytter, André Piso, er i USA, hvor han jobber for Microsoft. En kveld får han en telefon fra moren sin. Hun er fortvilet. Hun tar seg av Andrés far, som har Alzheimer, og det er i ferd med å bli for mye for henne.

André er vant til å ordne opp selv. Han går på internett for å lete etter hjemmehjelpstjenester til faren. Han finner snart ut at det å bestille hjemmehjelpstjenester er vanskeligere enn de mest komplekse systemene han har jobbet med i hele sin tid idatabransjen. Det erfor mangeskjemaå fylle ut,og enda flere hindringer, uforståelige instrukser og arbeidsflyt, og det hele tar så lang tid at selv en skilpadde ville blitt frustrert.

Han forteller kommuner, omsorgsinstitusjoner, omsorgsytere og mottakere av omsorgtjenester om erfaringen sin, og mange er enige med ham. Overalt i helseindustrien ser man et behov for enklere, smartere og raskere løsninger. Det er behov for flere folk i kommuner og helseorganisasjoner. Tilbydere av helsetjenester ønsker seg mer fleksibilitet, og mottakerne fortjener mer oppmerksomhet.

André konkluderer med at tiden er inne for en revolusjon innen helse- og omsorgssektoren. Han takker farvel med Microsoft, og inngår samarbeid med helseorganisasjoner om bygge opp Dytter, en nettbasert plattform basert på smartteknologi i et digitalt miljø som er forståelig for alle. Her kan kommuner og omsorgsorganisasjoner finne det helse- og omsorgspersonellet de har behov for. Tilbydere av helse- og omsorgstjenester kan finne de organisasjonene som de ønsker å jobbe for. Det igjen betyr at de som har behov for helse- og omsorgstjenester, får den hjelpen de trenger.

La oss spole frem i tid. Nå vokser Dytter raskt. Utallige helseorganisasjoner og tusenvis av tilbydere av helse- og omsorgstjenester har registrert seg og begynt å bruke Dytter sin bestillingsplattform i Nederland, og siden 2021 også i Tyskland. I 2022 lanseres Dytter i Norge. Det er som en drøm som har gått i oppfyllelse. Vår største drøm — en verden der alle selv kan bestille den omsorgen de trenger — ligger et sted i (den nære) fremtiden. Men revolusjonen er på frammarsj.

Historien bak vår revolusjon.

"Det vil bli behov for å finne fram til tilgjengelige ressurser for å møte de utfordringer helsevesenet står overfor i framtiden."

Frank i Dytter

Sammen starter vi en revolusjon.

André Piso
Skaperen og grunnleggeren av Dytter

Frank
Tar seg av den operative virksomheten til Dytter Norge