Forskjellen mellom en bookingsplattform for helsetjenester og et arbeidsformidlingsbyrå.

Publisert
Lesetid 3 minutter

Hos Dytter får vi jevnlig spørsmål om vi er et arbeidsformidlingsbyrå. Vi svarer alltid resolutt: "Nei!" Vi forstår imidlertid at dette spørsmålet stilles. På bakgrunn av dette har vi en god grunn til å skrive denne bloggen om hvorfor vi ikke er et arbeidsformidlingsbyrå og på hvilken måter vi er forskjellige og skiller oss ut.

Kobling mellomtilbud og etterspørsel
Det enkle svaret på spørsmålet eratvieren bookingsplattform – og av den grunn ikke et arbeidsformidlingsbyrå. Vi kobler tilbud og etterspørsel (helseorganisasjoner og helsepersonell) pågrunnlagav en plattform der begge parter kan finne hverandre. Uten mellomledd og andre tids- og pengekrevende krumspring. Det er en betydelig forskjell sammenlignet med et gjennomsnittlig arbeidsformidlingsbyrå – om vi skal si det selv. Vi er faktisk en slags markedsplass: et sted hvor tilbud og etterspørsel kommer sammen.

Like enkelt som å bestille taxi
Da André Piso oppfant Dytter for noen år siden, var det hans drøm å gjøre helsevesenet bedre, rimeligere og enklere. Dette er tilnærmingen til plattformen vår frem til i dagog denne tilnærmingen vil ikke endre seg. Som André selv sier: «Tiden var inne for en plattformogfor ågjøre noe veldig enkelt. Et trikssomvi kjenner fra plattformer somAirbnb, Uber ogBooking: å bringe tilbud og etterspørsel sammen og gjøre det på en så smart måte attilbyder OG leverandør kan komme seg ut raskere, enklere og billigere enn før.»

«Tiden var inne for en plattform og for å gjøre noe veldig enkelt. Et triks som vi kjenner fra plattformer som Airbnb, Uber og Booking: å bringe tilbud og etterspørsel sammen og gjøre det på en så smart måte at tilbyder OG leverandør kan komme seg ut raskere, enklere og billigere enn før.»

André Piso, skaperen og grunnleggeren av Dytter

Betal kun timepris
I motsetning til arbeidsformidlingsbyråer, eier vi i Dytter ingen butikker eller ansetter mellommenn (somkonsulenter ellerformidlere), noe som gjør at vi kan holde kostnadene lave. Planleggernei et helseforetakfårsin egen konto hos Dytter,sånn atde direkte kan booke en selvstendig næringsdrivende med helsebakgrunn. Iet helseforetak er det ofte sånn atdet erdesom står forreisekostnadene og uregelmessighetsgodtgjørelse når de ansetterpersonell gjennom et arbeidsformidlingsbyrå. Slik er det ikke med en bookingsplattform som Dytter – du som tilbyder betaler kun timeprisen til frilanseren og honoraret.

Bestemvaktene selv
Bekvemmeligheten fungerer også den andre veien,altså for den selvstendig næringsdrivende innen helse. Takket være bookingsplattformen er det mye lettere for deg å bestemme selv hvor og når du jobber, sammenlignet mednår du (som vikar) er bundet til bestemte arbeidstider. En av grunnene til at helsepersonell begynner å jobbe selvstendig er tross alt at dei perioderønsker å jobbe flere timer enn det som er mulig innenfor en (fast) arbeidsavtale. Dessuten er vi i Dytter opptatt av å sikre at det ikke oppstår situasjoner der du – skattemessig – plutselig ikke lenger er selvstendig næringsdrivende.

Unntatt MVA
Det er nemlig slik atsom selvstendig næringsdrivende kanduutøve yrket ditt momsfritt.Hvis du jobbergjennom etarbeidsformidlingsbyrå, er dette ofte ikke mulig. Du jobberi det tilfellet ikke lenger som selvstendig næringsdrivende ogdu har en viss avtale med det aktuelle arbeidsformidlingsbyrået. Ved å sikre at (skatte)reglene knyttet til dette momsfritaket ikke brytes, sikrer vi at alle som jobber gjennom Dytter kanfortsette ågjøre dette momsfritt.


Blitt nysgjerrig?
Med vår bookingsplattform kombinerer vi det menneskelige i helsevesenet med dagens digitale muligheter. Er du også nysgjerrig på de mange fordelene som Dytter kan tilby deg og hvordan du kan dra nytte av dem selv, som helseorganisasjon eller som helsepersonell? Vennligst kontakt oss via vår nettside.