Privacyverklaring


Hieronder vind je alle informatie als het gaat om jouw privacy. Bij Dytter vinden wij dit namelijk erg belangrijk. We maken graag met jou de belofte dat wij goede zorgen dragen voor jouw privacy en jouw gegevens. Je leest hieronder welke informatie wij van jou vragen, direct of indirect en hoe wij hiermee omgaan. We leggen je ook graag uit waarom wij bepaalde informatie van jou nodig hebben en dus aan je (direct of indirect) vragen. Mochten wij onze naar jou belofte niet nakomen, of mocht je vragen hebben, dan kun je op deze pagina bekijken wat je dan moet doen en hoe je contact met ons kan opnemen.


Om het je makkelijk te maken, hebben wij alles genummerd. Je hoeft dus niet lang te scrollen voordat je bij de informatie komt. Zoek gewoon het nummer op waarover je informatie wilt:

 1. De persoonsgegevens die wij verwerken, inclusief uitleg waarom we die informatie van jou nodig hebben;
 2. De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
 3. Wat er gebeurd met onvolledige profielen én wat wij hieronder verstaan;
 4. De cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken om feedback te ontvangen en onze diensten te kunnen (blijven) verbeteren. We leggen je ook graag uit hoe je deze weer kan verwijderen;
 5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
 6. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren én hoe we aan dat termijn gekomen zijn;
 7. Welke persoonsgegevens wij met derden delen én waarom;
 8. Hoe jij je gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen;
 9. Informatie over hoe je een klacht indient, als wij ons niet aan onze belofte kunnen houden;
 10. De plaats van verwerking;
 11. Informatie over geautomatiseerde besluitvorming; een besluit dat door een machine gemaakt wordt zonder dat daar een persoon tussen zit. Kort gezegd: dit doen we niet.
 12. Wanneer wij aanpassingen in deze privacyverklaring mogen maken;
 13. Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst;
 14. Vragen en/of opmerkingen en onze contactinformatie


Er zijn verschillende soorten gegevens die wij verwerken. Wij maken onderscheid tussen gegevens die jijzelf aanlevert en gegevens die wij, (automatisch) na goedkeuring, van jou aangeleverd krijgen zoals gegevens die wij ontvangen van onze cookies. We gaan later dieper in op onze cookies.


De gegevens die jij ons zelf aanlevert:

 • Persoonlijke gegevens: Hieronder vallen jouw voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij hebben deze nodig om contact met jou op te nemen en voor bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief, voor de zorgovereenkomst, voor de facturatie, voor het leveren van de zorgdiensten en om je op de hoogte te stellen van veranderingen.
  Dytter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Overige persoonsgegevens: Hieronder vallen onder andere informatie van een wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing), informatie over de zorg die je kunt leveren/die je nodig hebt, wat persoonlijke informatie zoals het bezit van huisdieren en of je een roker bent, welke talen je spreekt, informatie over de zorgindicatie (indien van toepassing), beschikbaarheid (voor zorgverleners), bedrijfsinformatie (voor zelfstandige zorgverleners). Deze informatie hebben wij nodig om een profiel te kunnen accepteren, zodat je gebruik kunt maken van ons online zorgplatform/onze diensten.
 • Locatiegegevens: Jouw locatiegegevens hebben wij nodig om ervoor te zorgen dat de zorg op het juiste adres geleverd wordt, maar ook om te kijken welke zorgverleners zich bij jou in de buurt bevinden.
 • Betalingsgegevens: Om een betaling plaats te laten vinden hebben wij de gegevens nodig van jouw bedrijf (voor de zelfstandige zorgverleners) en een bankrekeningnummer (voor zorgvragers)


Gegevens die wij ontvangen, na goedkeuring, van onze cookies:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, bijvoorbeeld welke pagina’s je op onze website bezoekt. Dytter analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dytter verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid, middels de boekingsinformatie van zorgdiensten bij Dytter en de gerapporteerde informatie uit functionaliteiten ‘overdracht’ en ‘zorgplan’ (alleen voor de zorgvrager)


Indien een persoon jonger dan 16 jaar zich met toestemming van zijn/haar ouder of voogd inschrijft als zorgvrager, is er tevens sprake van het verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. De desbetreffende ouder of voogd dient zich dan op het profiel van de zorgvrager in te schrijven als wettelijk vertegenwoordiger.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar. De uitzondering op deze regel is als zij toestemming hebben van (een) ouder(s) of voogd om onze website en/of onze dienst te gebruiken. Echter kunnen wij niet controleren of onze websitebezoekers ouder zijn dan 16 jaar. Wij raden dan ook aan om als ouder of voogd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan er voorkomen worden dat er (bijzondere) persoonsgegevens verzameld worden van een minderjarige – personen jonger dan 16 jaar –, zonder toestemming van (een) ouder(s) of voogd.

Mochten wij gegevens verzameld hebben van een minderjarige, zonder de toestemming van zijn/haar ouder(s) of voogd, dan vragen wij je om contact op te nemen met ons via privacy@dytter.com. Via deze weg kun je een verzoek aan ons sturen om deze gegevens te verwijderen.

Bij deze aanvraag ontvangen wij graag een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder(s) of voogd en die van de minderjarige zodat wij zeker weten dat de ouder(s) of voogd de aanvraag voor verwijdering doet en het om een minderjarig gaat. Iemand anders, naast je wettelijke vertegenwoordiger, mag dit namelijk niet bij ons aanvragen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.Onvolledige profielen
Indien je een onvolledig profiel aanmaakt, is het niet mogelijk om als zorgvrager een boekingsvoorstel te maken. Er is dan namelijk te weinig informatie. Zo kan er bijvoorbeeld niet vastgesteld worden welke zorg er nodig is, waar de zorg geleverd moet worden of hoe de verleende zorg betaald wordt. Zorgverleners die een onvolledig profiel hebben worden niet weergeven in de webapp, waardoor je als zorgverlener niet geboekt kunt worden.

Naast een volledig ingevuld profiel is het voor de zorgverlener noodzakelijk om succesvol door een screeningsproces heen te komen. Deze screening toont aan of de zorgverlener bevoegd is om zorg te verlenen. De zorgverlener wordt pas zichtbaar op het moment dat hij/zij succesvol door de screening heen komt en het profiel volledig aangevuld is.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Dytter gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, de gegevens die wij van jou krijgen kunnen wij niet naar jou, als persoon, herleiden.

 • Functionele cookies: Dit cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeuren bij het zoeken naar jouw ideale zorgverlener, of ze helpen jou bijvoorbeeld met het instellen van jouw beschikbaarheid als zorgverlener.
 • Analytische cookies: Dit cookie gebruiken wij om te kijken hoe jij onze website gebruikt, zodat wij – waar nodig – onze website kunnen optimaliseren om je bezoek aan Dytter prettiger te maken. Dit cookie laat alleen jouw gedrag op onze website zien, het is voor ons niet mogelijk om jou als persoon te identificeren naar aanleiding van deze gegevens, dit hebben wij uitgeschakeld.
 • Cookies van derden: Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies van adverteerders en/of sociale media bedrijven.


Na het akkoord gaan met de cookies, is het mogelijk om je akkoord weer in te trekken. Ook is het mogelijk om op elk gewenst moment, na je bezoek aan onze website, de cookies weer te verwijderen. Hieronder zie je hoe dit werkt:


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij vinden het zeer belangrijk dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Wij nemen passende maatregelen om onbevoegde toegang, misbruik, verlies, ongeoorloofde wijzigingen en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat wij wellicht niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan horen wij dit graag. Je kunt in dit geval contact opnemen met ons via privacy@dytter.com.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dytter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is vastgesteld, of strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Profielinformatie: 15 jaar in verband met de wettelijke bewaartermijn van de gezondheidsinformatie.
 • Screeningsinformatie (indien je een zorgverlener bent): 5 jaar na afronding van de screening, na deze periode worden jouw gegevens geanonimiseerd. De kopie van jouw ID-kaart wordt 2 weken bewaard.
 • Boekingsinformatie: 7 jaar
 • Gezondheidsinformatie: 15 jaar aangezien de wettelijke bewaartermijn volgens de WGBO van medische dossiers 15 jaar is.
 • Website bezoekers informatie: zolang er een overeenkomst is tussen Dytter en Google Analytics en zolang je onze website of webapp blijft bezoeken. Bij eenmalige bezoeken worden de gegevens na 36 maanden verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden
Dytter verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven met wie wij samenwerken, en die mogelijk jouw gegevens zullen verwerken in opdracht van Dytter, hebben wij overeenkomsten afgesloten om ervoor te zorgen dat zij – net zoals wij – goede beveiliging hebben om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Echter blijven wij te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking(en) van jouw gegevens. Er is een aantal bedrijven waarmee wij samenwerken en die dus (bepaalde) gegevens van jou ontvangen. Echter mogen zij niks met deze gegevens doen, behalve het opslaan hiervan. Alle verplichtingen die wij in deze privacyverklaring benoemen, gelden ook voor de gegevens, opgeslagen bij deze bedrijven.

 • CRM-systeem; een CRM-systeem is een klant-relatie systeem. In ons CRM-systeem bewaren wij de gegevens van zorgverleners die zich hebben aangemeld. Wij bewaren deze gegevens in dit systeem zodat wij contact met jou op kunnen nemen, maar ook om jou beter van dienst te kunnen zijn.
 • Screeningssysteem; zorgverleners wordt gevraagd om een screeningsproces te doorlopen. Het systeem van deze (onafhankelijke) partij vraagt jou in dit geval naar jouw persoonlijke gegevens, maar ook gegevens die van belang zijn om vast te stellen of jij een bevoegde zorgverlener bent.
 • Marketinginstrumenten; we maken gebruik van een aantal marketingsystemen. Een van onze marketingsystemen gebruiken wij voor het zenden van nieuwsbrieven en andere mailtjes – zowel commercieel als informatief. Daarnaast maken wij ook gebruik van systemen die ons inzicht geven in hoe bezoekers door onze website navigeren. Door deze informatie kunnen wij onze website verbeteren wanneer dit nodig is.
 • Betalingsdienst; wij maken gebruik van een betalingsdienst, waardoor facturen gemakkelijk en snel betaald kunnen worden. Om een betaling plaats te laten vinden hebben zij een aantal gegevens nodig, zodat de facturen bij de juiste personen aankomen.
 • ICT-systemen; om onze dienst te kunnen leveren, gebruiken wij een aantal ICT-systemen. Zij zorgen ervoor dat de webapp gebruikt kan worden, zodat je bijvoorbeeld een profiel kan maken of een boeking kunt maken. Zonder deze systemen kunnen wij onze dienst(en) niet meer aanbieden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Volgens de nieuwe wet- en regelgeving heb jij recht om te weten welke informatie bedrijven, zoals die ons, van jou bewaren. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te allen tijde in te zien, aan te passen of te verwijderen. Deze aanvragen voeren wij ook door naar de eerder genoemde bedrijven waarmee wij samenwerken.


Gegevens inzien en aanpassen
Je kunt gegevens inzien in jouw account. Wil je jouw gegevens aanpassen, dan is dit mogelijk via de persoonlijke instellingen in jouw account.


Gegevens verwijderen
Wil je geen gebruik meer maken van Dytter en wil je hierbij al jouw gegevens verwijderen? Dan vragen wij of je een mail naar privacy@dytter.com wilt sturen met jouw verzoek.


Graag ontvangen wij bij jouw aanvraag dan een kopie van je identiteitsbewijs zodat wij zeker weten dat jijzelf je gegevens wilt verwijderen. Iemand anders, naast je wettelijke vertegenwoordiger, mag dit namelijk niet bij ons aanvragen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.


Toestemming van gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Klacht indienen
Graag willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Plaats van verwerking
Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Hieronder kunnen ook landen vallen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen, of geen wetgeving die wij hier in Nederland hebben. Wij zullen er te allen tijde voor zorgen dat jouw persoonsgegevens goed en veilig worden beschermd. Met deze bedrijven hebben wij een overeenkomst afgesloten waarmee wij kunnen garanderen dat jouw gegevens goed beschermd zullen worden.


Geautomatiseerde besluitvorming
Geautomatiseerde besluitvorming gaat om beslissingen die worden gemaakt door computerprogramma’s of computersystemen, die (aanzienlijke) gevolgen voor jou kunnen hebben, zonder dat daar een persoon tussen zit. Hier maken wij geen gebruik van. Elke beslissing die wij dus maken, is gemaakt door een persoon – een medewerker van Dytter en/of bedrijven waarmee wij samenwerken. Wij maken geen gebruik van data om een automatisch beslissing voor jou te nemen.


Aanpassingen privacy statement
Wij kunnen ten alle tijden dit privacy statement aanpassen. Je vindt de meest actuele privacy statement altijd terug op onze website: www.dytter.com. Mochten er inhoudelijke, grote veranderingen plaatsvinden, dan zullen wij dit aangeven en melden.


Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Dytter is een online zorgplatform waar zorgvragers en zorgverleners zelf hun zorgmoment kunnen samenstellen. Zodra een zorgverlener geboekt wordt om zorg te verlenen, is de zorgverlener verantwoordelijk voor de verleende zorg en de gegevens die hij/zij over de zorgvrager, en de verleende zorg, in onze webapp zet. Voorbeelden van de gegevens die hij/zij zal toevoegen in onze webapp is bijvoorbeeld de indicatie, overdrachten en stukken voor een behandelplan. Deze overeenkomst wordt tussen de zorgvrager en zorgverlener afgesloten.

Deze privacyverklaring ziet dus niet toe op het vastleggen van (persoons)gegevens van de zorgvrager, in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit is een zaak tussen zorgvrager en zorgverlener. Wij dragen alleen zorg voor de veiligheid van deze gegevens.


Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming: André Piso. Je kunt hem bereiken op: andre.piso@dytter.com


Onze algemene contactgegevens:

 • Website: dytter.com
 • Bezoek- en postadres: Europalaan 500, 3526 KS Utrecht
 • Telefoonnummer: 030-2273351