Hoe optimaliseren we samen de kwaliteit van de zorg?

Wij zijn trots op de zorg in Nederland én op alle zorgprofessionals: nergens is het zo goed geregeld als hier. Toch vinden we bij Dytter dat het altijd beter kan. Betaalbaarder, sneller en met minder gedoe. Zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit. En over die kwaliteit willen we het graag met je hebben.

Stephanie & vader Karin

Dytter checkt je kwaliteit bij aanmelding

Alle zelfstandige zorgprofessionals dienen bij hun aanmelding een aantal documenten in. Denk aan diploma’s, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, verklaring omtrent gedrag en stukken die aantonen voor welke handelingen je bevoegd en bekwaam bent. Wij checken ze en houden de vervaldata van je documenten bij. We sturen je een reminder als je moet updaten of herregistreren.

Zijn je documenten (nog) niet in orde, dan krijg je een mail waarin we uitleggen wat we nog missen. We maken je inschrijving pas definitief als alle documenten aanwezig en gecheckt zijn.


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Deze wet is in 2016 ingegaan. De wet beschrijft wat goede zorg is en wat er nodig is wanneer cliënten of patiënten een klacht over de zorg hebben. De Wkkgz stelt eisen aan zorgorganisaties, maar ook aan zelfstandige zorgverleners. Bij Dytter werken alleen zorgprofessionals die aan die wet voldoen.

Wat moet je als zelfstandige zorgverlener voor de Wkkgz regelen?

  • Je werkt vanuit je eigen kwaliteitssysteem.
  • Je houdt klachten en opmerkingen van cliënten bij en op basis daarvan verbeter je je eigen kwaliteit.
  • Je bent aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, waar cliënten hun klacht formeel kunnen indienen.


Je leest er meer over in de Wkkgz handreiking van het ministerie van VWS
Check zelf of jouw bedrijf onder de Wkkgz valt.


Hoe hou je als zelfstandige zorgprofessional je kwaliteit op peil?

Je bent zelf verantwoordelijk voor je kennisniveau. De ontwikkelingen gaan snel, dus zorg ervoor dat je bijblijft. Bijvoorbeeld door het volgen van scholingen of intervisie. Heb je bij- of nascholing gevolgd, geef het dan per mail aan ons door. Dan werken wij je profiel bij.

Wil je advies over geschikte bijscholing? We helpen je graag. Bel ons even of lees er eerst meer over in onze blogs of nieuwsbrief.


Evaluatie met zorgorganisatie en zorgverlener

De organisatie en de zorgprofessional kunnen samen de verrichte werkzaamheden evalueren, maar het staat beiden ook vrij om dit daarnaast met ons te bespreken. We horen het graag als beide partijen blij met elkaar zijn, maar ook als er verbeterpunten of klachten zijn. Zijn er ernstige gegronde klachten, dan kan het zijn dat we de samenwerking met de zorgorganisatie of de zorgverlener verbreken.


Wat doet Dytter zélf aan het verbeteren van de kwaliteit?

We zitten in de start-up fase. Dat houdt in dat er nog veel verbetering mogelijk is en dat dat we werken met voortschrijdende inzichten. Al die leerpunten nemen we mee bij de verbetering van ons platform. Dus heb je tips of loop je ergens tegenaan? Laat het ons weten.

Het is tijd voor Dytter.

Een wereld waarin zelfstandige zorgverleners zorg leveren wanneer en waar ze zelf willen, voor hun eigen uurtarief en zonder gedoe.