Digitale zorg: hoe zorg je voor een verantwoord innovatieproces?

Videobellen met de arts, slimme snufjes waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen en handige apps zoals Dytter waar zorg in een handomdraai geboekt kan worden: veel zorgorganisaties zijn tegenwoordig bezig met digitale zorg, ook wel “eHealth”. Om dit succesvol en effectief in te zetten is een professionele aanpak nodig. In deze blog gaan we in op het innovatieproces: we vertellen je hoe je dit als bestuur op de juiste manier oppakt volgens de uitgangspunten van de IGJ. We zetten de do's en dont's voor je op een rijtje.

26. Dytter is de oplossing - op bank.pngDo’s bij een innovatieproces

1. Een helder eHealth beleid opstellen

Om managers, medewerkers en cliënten duidelijkheid te geven is een helder beleid nodig. Dit is een duidelijke beschrijving van de strategie waarin je ingaat op behoeftes en doelen. Doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Verbetering in de organiseerbaarheid van zorg
  • Verbetering van de kwaliteit van zorg en het effect op de kwaliteit van leven
  • Meer regie voor de patiënt


2. Deskundigheid in huis halen

Betrek meerdere experts bij het uitvoeren van het eHealth beleid. Denk hierbij aan zorginhoudelijke experts, maar ook ICT-experts. Op die manier komen kennis van zorg en ICT samen. Denk ook aan deskundigheid op het gebied van verandermanagement en informatieveiligheid.

3. Medewerkers betrekken bij de besluitvorming

Betrek medewerkers uit de zorg en ICT bij besluitvorming over eHealth en zorg dat duidelijk is hoe deze besluiten worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan een wijzigingscommissie die nieuwe plannen beoordeelt. Door zowel ICT medewerkers als zorgmedewerkers mee te nemen in het proces, zorg je voor een betere integratie van de eHealth oplossing in de praktijk.

Dont’s bij een innovatieproces

1. Geen duidelijke doelstellingen hebben

Een grote valkuil voor zorgorganisaties is het niet helder hebben van de doelen die je wilt bereiken met jouw eHealth oplossing. Denk goed na wat je precies wilt bereiken met jouw product of dienst. Dit kunnen strategische, tactische en operationele doelstellingen zijn. Deze zijn noodzakelijk als je goed wilt kunnen meten of de oplossing aanslaat. Geen duidelijke doelen = geen duidelijk eHealth beleid.


2. Blind vertrouwen hebben in jouw eHealth oplossing

Het is erg belangrijk om goed uit te zoeken of het product of de dienst past bij de gewenste zorg. Wanneer dit niet het geval is, slaan eHealth oplossingen niet aan. Zonde.

Een aantal vragen om bij stil te staan:

  • Gaat de oplossing de zorgvraag beantwoorden?
  • Hebben gebruikers de intentie om de oplossing te gaan gebruiken?
  • In welke mate kan het reguliere zorgproces (deels) vervangen worden door de oplossing?


3. Niet genoeg investeren in ICT

De inhoud en kwaliteit van zorg blijven natuurlijk het belangrijkst, en ICT draagt hier met de huidige software en applicaties in de zorg aan bij. Toch kunnen er problemen ontstaan op de ICT-afdelingen. Als organisatie kun je mooie plannen hebben met eHealth, maar als de ICT-afdeling hier niet voldoende capaciteit voor heeft wordt het lastig. Investeren in opleidingen of preventief beheer van ICT-systemen helpt hierbij.


Bonustip

Organiseer inspiratiedagen of sessies met het onderwerp digitalisering. Laat medewerkers meedenken over de digitale strategie. Zo creëer je ook draagvlak. Interessante onderwerpen om te bespreken zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in de digitale zorg, risico’s en veiligheid.

Wil je meer weten over de voordelen van innovatie in de zorg? Lees dan deze blog eens.

Het is tijd voor Dytter.

Een wereld waarin zelfstandige zorgverleners zorg leveren wanneer en waar ze zelf willen, voor hun eigen uurtarief en zonder gedoe.

Waar wacht je nog op? De tijd loopt..
00:00:00