Alles wat zzp’ers moeten weten over de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders

In januari 2022 gaat de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders in, ook wel de Wtza. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De nieuwe wet houdt in het kort in dat er nieuwe toetredingsregels komen voor zorg- en jeugdhulpaanbieders, waardoor er voor startende en sommige bestaande zorgaanbieders een aantal dingen veranderen. In deze blog leggen we je precies uit hoe dat zit en of het gevolgen heeft voor jou als zelfstandig zorgverlener.

79 Marjanne met app op bankje.jpg
Waarom deze wet er komt

Het doel van deze wet is een verbetering van de zorgkwaliteit in Nederland. Dat willen we natuurlijk allemaal. Met de nieuwe wet kan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) toezicht houden op het aantal zorgaanbieders in Nederland. Een ander doel is bewustzijn creëren bij vooral startende aanbieders, zodat ze begrijpen aan welke eisen ze moeten voldoen voordat ze daadwerkelijk starten.


Wat de wet precies inhoudt

Bij de Wtza gaat het erom dat wanneer je een meldplicht hebt, je je als (nieuwe) zorgaanbieder meldt door middel van een aanmeldformulier. Deze bevat tien stappen met zeven vragen die gaan over de zorg die jij aanbiedt of over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Jeugdwet. De vragen moeten in één keer beantwoord worden, opslaan is niet mogelijk. Een beetje voorbereiding is dus wel handig.

De Wtza bevat meerdere onderdelen:

  • Melden
  • Vergunning en intern toezicht
  • Jaarverantwoording
  • Financiële bedrijfsvoering


Voor jou als zelfstandig zorgverlener is enkel het onderdeel “Melden” relevant. Toch benieuwd naar de overige onderdelen? Alle vragen en antwoorden daarover vind je hier.

Wat de wet voor jou als zelfstandig zorgverleners betekent

Vanaf 1 januari 2022 kun je als zzp’er in het Landelijk register zorgaanbieders zien of jij geregistreerd bent. Sta je erin? Dan heb je geen meldplicht. Sta je er niet in? Dan moet je je melden tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022.

Ben jij zzp’er en verleen je zorg volgens de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg? Dan moet jij ook voldoen aan de meldplicht. Dit geldt ook wanneer je alternatieve zorg of jeugdhulp onder de Jeugdwet aanbiedt. De meldplicht geldt niet voor ondersteuning onder de WMO 2015.

Wil je in het nieuwe jaar aan de slag als zzp’er? Dan moet je je eerst melden voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat. Wanneer je zonder je te melden je eerste cliënten gaat verzorgen, kun je een dikke boete van maximaal 21.750 euro verwachten. Oei. Doen dus!

Als zzp’er hoef je niet te voldoen aan de vergunningsplicht en de eis van een interne toezichthouder. Ook geldt er voor zzp’ers geen openbare jaarverantwoordingsplicht en is de nieuwe derivatenregeling niet van toepassing. Scheelt weer.


We vatten hem even voor je samen

Je moet je melden wanneer:

  • Je zzp’er bent die beroepsmatig zorg verleent volgens de zorgverzekeringswet of wet langdurige zorg
  • Je als zzp’er andere zorg, zoals alternatieve zorg of jeugdhulp onder de Jeugdwet aanbiedt
  • Je een bestaande zzp’er bent die niet staat geregistreerd in het Landelijk register zorgaanbieders
  • Je in het nieuwe jaar als zzp’er in de zorg- en/of jeugdhulpaanbieder wilt starten


Denk je eraan om te gaan starten als zelfstandig zorgverlener? Bekijk dan ook eens deze handige checklist.

Het is tijd voor Dytter.

Een wereld waarin zelfstandige zorgverleners zorg leveren wanneer en waar ze zelf willen, voor hun eigen uurtarief en zonder gedoe.

Waar wacht je nog op? De tijd loopt..
00:00:00