Prinsjesdag 2021 en APB: kabinet komt Tweede Kamer tegemoet over stijging zorgsalarissen

Prinsjesdag-APB-blog.png

Nadat de afgelopen week flink gedebatteerd werd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, kwamen het kabinet en de kamer uiteindelijk toch dichter tot elkaar. De beloofde stijging van de zorgsalarissen wordt (voor een deel) betaald vanuit de verhoging van de vennootschapsbelasting. We geven je een samenvatting van twee dagen aan debat:

675 miljoen

Het demissionaire kabinet trekt 675 miljoen euro uit voor een verhoging van de zorg salarissen. Op die manier gaan middeninkomens in de zorg er 1,5 procent op vooruit. Zo'n 60 procent van het zorgpersoneel zal profiteren van de salarisstijging, is de verwachting. De 1,5 procent komt bovenop de coronabonussen en de geplande toename van 2,5 procent die zorgpersoneel volgend jaar krijgt. Om deze loonstijging te dekken, zal de zorgpremie met 13 euro per jaar stijgen. Bedrijven draaien hier niet volledig voor op, wat wel de wens is van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Al eerder kwamen er oproepen vanuit de Tweede Kamer om de zorgsalarissen te verhogen. Het antwoord van het demissionaire kabinet was daarop steeds een verwijzing naar de nieuwe regering. Vorige week nam de Kamer na een nieuw protest, een motie van SP en ChristenUnie aan.

Verhoging vennootschapsbelasting

Deze twee partijen wilden dat de salarisverhoging gefinancierd zou worden vanuit een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Het kabinet was het daar niet mee eens, omdat dit volgens hen niet in het systeem van financiering in de zorg past. Volgens hen moeten zorguitgaven die vallen onder de zorgverzekeringswet, uitbetaald worden uit de zorgpremies. Hiervoor zal een wetswijziging moeten plaatsvinden.

GroenLinks-leider Jesse Klaver en SP-leider Lilian Marijnissen reageerden kritisch op deze premieverhoging. Volgens hen kan de salarisverhoging gewoon gefinancierd worden uit een hogere vennootschapsbelasting. Ook PvdA-leider Lilianne Ploumen was ontevreden: "Het kabinet kiest voor de grote multinationals en niet voor de burgers", stelde ze.

Demissionair premier Mark Rutte gaf aan op zoek te gaan naar financieringsopties en zei toe dat het kabinet niet zal dwarsliggen wanneer de Tweede Kamer blijft volhouden dat de financiering uit een hogere vennootschapsbelasting voort moet komen.

Rutte komt de Kamer tegemoet

Op dag 2 van de Algemene Beschouwingen kwam Rutte de Tweede Kamer toch tegemoet: het kabinet zag mogelijkheden om een deel van de salarisverhogingen te financieren vanuit een verhoogde vennootschapsbelasting. Het andere deel zal nog steeds via de Zorgverzekeringswet komen in de vorm van een 13 euro hogere zorgpremie voor burgers. Rutte kondigde aan met een fiscale oplossing te komen om deze te compenseren. PvdA-leider Lilianne Ploumen reageerde positief en gaf aan dat het „goed is dat de motie voor een groot deel wordt uitgevoerd”.

Het is tijd voor Dytter.

Een wereld waarin zelfstandige zorgverleners zorg leveren wanneer en waar ze zelf willen, voor hun eigen uurtarief en zonder gedoe.